background

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz europskog fonda za regionalni razvoj

Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza.

Sažetak projekta:

Tvrtka IN3BIT d.o.o. inovativno će razviti nove i znatno poboljšati postojeće poslovno rješenje Pozitron XRM. Uvođenjem nove inovativne Pozitron Composer funkcionalnosti ovaj proizvod postaje "No Code" platforma, koja omogućava korisnicima kreiranje vlastitih poslovnih aplikacija, bez potrebe poznavanja programiranja. Platforma planira biti među prvima u svijetu koja omogućava i direktnu "In House" implementaciju u postojeće sustave korisnika, stvarajući im dodatne vrijednosti svih podataka na jednom mjestu (Big Data), poslovne inteligencije (BI) i XRM komunikacije. Značajan dio aktivnosti prijade se : dokumentaciji, pripremi i lansiranju na EU tržište, uz marketinški plan, promiđbu, vidljivosti proizvoda i aktivnostima provedbe projekta.

Naziv projekta: Pametan proivod za Pametno poslovanje - Pozitron XRM
Naziv korisnika: IN3BIT d.o.o. za informatički razvoj i usluge
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.
Referentna oznaka: KK.03.2.2.04
Ukupna vrijednost projekta: 779.180,50 HRK
EU sufinanciranje projekta: 607.044,92 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2019. - 01.10.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Tomislav čačić
tomislav.cacic@in3bit.hr
+385 91 5105107

Cilj projekta je investicijskim ulaganjem u prilagodbu i znatno poboljšanje postojećeg idejnog koncepta kroz inovacije usmjerene na napredne i inovativne proizvode visoke dodane vrijednosti, doprinijeti povećanju inovativnosti novoosnovanih mikro poduzeća te jačanje konkurentnosti cijelog sektora MSP-a u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj projekta je povećati inovativnost i konkurentnost tvrtke IN3BIT d.o.o. kroz znatno poboljšanje idejnog koncepta Pozitrona i prilagodbu sukladno iskazanom interesu tržišta, priprema i lansiranje proizvoda na tržište te dodatne aktivnosti.

Projekt sadržava ulaganje temeljeno na rezultatima istraživanja i razvoja inovacija, a koji će kroz transfer znanja i tehnologija biti primijenjeni u poslovnim aktivnostima u vidu razvoja i pokretanja tržišta održive proizvodnje novog proizvoda s potencijalom rasta i izvoza, tj. lansiranje novog proizvoda. Kroz projekt znatno su se poboljšale ključne funkcionalnosti inovativnog Pozitrona XRM i to u slijedećem:

  • Pozitron XRM - novo prošireno upravljanje poslovnim odnosima
  • Pozitron Composer (No code) - platforma za jednostavan razvoj aplikacija od strane krajnjeg kupca, bez potrebe za poznavanjem programiranja
  • Pozitron "In House" implementacija - omogućava spuštanje Pozitron Composer platforme i Pozitron XRM rješenja kao poslovne cjeline direktno u lokalnu mrežu tvrtke korisnika (VPN, Private, Cloud)

Provedba projekta rezultirala je inovativnim proizvodom Pozitron XRM i pratećim uslugama koje su novost u ponudi tvrtke i novost na tržištu, kako Republike Hrvatske i Europske unije. Također, 2 godine nakon završetka provedbe projekta ostvariti će se rezultati kako slijedi:

  • Kontinuirani rast ukupnih prihoda
  • Rast prihoda od izvoza
  • Povećanje broja zaposlenih za 2 novozaposlene osobe

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost IN3BIT d.o.o.