• Interna komunikacija

  Image

  Pozitron je specifičan i po tome što ne prati samo odnos između djelatnika i klijenta, nego i odnos između djelatnika i djelatnika, što rezultira kvalitetnijom uslugom


  Interna komunikacija se često uspoređuje i s mrežom ili nitima koje drži organizacijske jedinice na okupu. No, interna komunikacija - ako nije dobra- postaje opasnom prijetnjom organizaciji koja ju može rastaviti na sastavne dijelove. Dobra i/li loša komunikacija bitno utječe na organizacijsku učinkovitost. Pozitron upravo daje odgovor na poboljšanje interne komunikacije kroz sveukupnu integraciju komunikacije od korisnika prema tvrtki te unutar same tvrtke. Pozitron kao skup alata obuhvaća definiranje i praćenje interne komunikacije kroz sve module na kojima je bitno vidjeti i povijest komunikacije.


  E-mail

  Kako bi riješili kaotičnu standardnu e-mail komunikaciju preko CC i BCC polja, e-mail poruke možete lako povezati sa svim postojećim ili novim aktivnostima u Pozitronu, te odgovarati na poruke direktno kroz Pozitron sa aktivnosti na kojoj se nalazite, npr. sa zadatka, upita, incidenta/ticketa, ponude itd. Vrlo je bitno da svim porukama i dalje pristupate kao da ste odgovorili sa svog osobnog mail klijenta. Sva komunikacija ostaje sačuvana u slučaju da ju obrišete, na vašem Pozitron internom mail poslužitelju. Pozitron je integriran sa svim aktualnim mail standardima, tako da može iskoristiti vaše postojeće mail korisničke račune kao kanale komunikacije koji se sada sustavno organiziraju.

  Telefonija

  Pozitron omogućava direktno ili naknadno povezivanje dolaznih i odlaznih VoIP telefonskih poziva sa svim aktivnostima na kojima je bitno vidjeti povijest komunikacije i/li postojećim kontaktima gdje je postojećeg kontakta moguće prepoznati za vrijeme dolaznog poziva i/li naknadno po telefonskom broju. Za praćenje i uspostavu poziva nije potrebno biti pred računalom, možete koristiti vašu postojeću fiksnu i mobilnu VoIP telefoniju bez obzira na lokaciju, a pozive zatim naknadno organizirati, pretraživati i/li povezati s aktivnostima npr. zadacima, e-mail porukama, upitima, ponudama itd. Integrira se s vašom postojećom digitalnom telefonijom i/li omogućava biti vaš PBX poslužitelj.

  Zadatci

  Zadatak i/li podsjetnik možete povezati sa svim aktivnostima i kontaktima Pozitrona. Možete ih zadati sebi, drugima ili drugi vama. Postaviti odgovornu osobu zadatka i sudionike. Na zadatak možete povezati jedan ili više zadataka ili drugih povezanih aktivnosti. Tražilicom, prioritetno i statusno ih u trenu pregledno i jasno posložiti. Zadaci su vidljivi na kalendaru, pa ih i tamo možete još lakše organizirati i/li pratiti svoju, odnosno zauzetost ljudskih resursa. Možete pratiti više kalendara. Kalendari si mogu integrirati u vaše postojeće servise npr. Gmail, iCloud, Outlook, Exchange. Pozitron će za vas ili grupu sudionika kreirati podsjetnik te ga na vrijeme istaknuti na jedan ili više odabranih načina: internom porukom, internim modalnim prozorom, slanjem e-mail poruka, slanjem SMS poruka.

  Dokumenti / Datoteke

  Poput usluga za smještaj i dijeljenje datoteka iCluud drive, OneDrive, Google disk, Dropbox itd, Pozitron u sebi ima integriran vlastiti datotečni modul My Box. Sada vam dajemo mogućnost posjedovanja vlastitog "Dropboxa" My Box-a i mogućnost integracije sa svim spomenutim servisima. My Box vam pruža na prvom mjestu odličnu organiziranost datoteka gdje sustav automatski ili na vaš zahtjev izrađuje mape na serveru vezane uz klijenta, projekt, zadatak, upit, ponudu i sve ostale module Pozitrona uz koje je dobro voditi integriranost datoteka kojima je moguć pristup, kreiranje i uređivanje direktno kroz browser, mobilni uređaj ili računalo, preko interneta WebDAV protokol, VPN-a ili lokalne mreže. Količinu prostora koju koriste datoteke lako je proširiti ubacivanjem dodatnih diskova što smanjuje financijske troškove na gotovo nebitnu stavku ako uspoređujemo sa gore navedenim javnim servisima. Svi podaci se nalaze na vašim diskovima, što dodatno jamči privatnost poslovnih podataka. Za sve mape i datoteke moguće je postaviti pravila pristupa, odnosno dijeljenja. Sve datoteke spremaju se u vremensku mašinu pa je na primjer moguće pristupiti istom dokumentu u različitim periodima njegovog nastajanja. S obzirom na dodijeljene ovlasti, datotekama je moguće pristupiti s bilo koje lokacije i uređaja. Vaše datoteke su na ovaj način sustavno organizirane i uvijek s vama bez obzira na lokaciju ili uređaj.