• Praćenje prodaje

  Image

  Planiranje (budžetiranje), realizacija, targetiranje prodavača, odstupanja, praćenje prodaje u realnom vremenu, izrada ponuda na terenu, praćenje statusa, zadataka, podsjetnika i bilješki.


  Sveobuhvatne informacije na jednom mjestu, osnovna je karakteristika Pozitrona. Sastavni dio tih informacija svakako predstavljaju informacije vezane uz proizvode, cijene, popuste, praćenje prodajnog procesa i svih sudionika istoga. Znati u kojoj je fazi koji prodajni proces predstavlja osnovnu informaciju kojom se donose odluke u poslovanju. Pozitron skup programskih alata omogućuje planiranje i praćenje prodaje kroz slijedeće osnovne funkcije:


  Alat za planiranje

  Bez plana i uvida u aktualnu financijsko-poslovnu situaciju tvrtke gotovo je nemoguće uspješno voditi poslovanje. Planiranje ili kako se često može čuti "budžetiranje" je važan ali i kompleksan proces, koji stoga u Pozitronu zauzima bitno mjesto i tako olakšava sam proces planiranja, što u konačnici vodi do jasnog vidljivog cilja i financijskih pokazatelja u realnom vremenu. Planirati se može na razini jedne ili više tvrtki, grupa, poslovnica i odjela, na razini osobe, proizvoda ili usluge, a svi oni mogu imati jedan ili više planova na kojima se prati jedan cilj, uspjeh. Strukturu plana ili planova možete izraditi sami prema vlastitim potrebama. Plan se zatim može popuniti s podacima proizvoljno godina u natrag, isto tako godina u naprijed. Pri planiranju vidljiva je aktualna realizacija, targeti i odstupanja ali imate mogućnost odabira i referentnih planova, realizacija, targeta i odstupanja iz prošlosti, što olakšava predviđanje. Jednom upisane iznose plana jednostavno je dalje raspoređivati s klizačima ili upisivanjem iznosa na podređene ili nadređene elemente, ukupno mjesečno ili godišnje, na način da se ukupni iznos plana zadržava ili na način da se polja plana prema potrebi otključavaju gdje se ukupni iznos mijenja. Proces računanja po mjesecima, odnosno na nadređene ili podređene elemente plana vrši se na dva automatska načina: recipročno, gdje se iznos jednako dijeli prema broju elemenata ili u omjerima gdje se iznosi povećavaju ili smanjuju u odnosu na već postojeće iznose. Na planu je moguće targetirati prodaju prodaju (prodavača prema klijentima, proizvodima, uslugama ili nešto drugo), gdje su odmah vidljive usporedbe targeta u odnosu na plan i realizaciju. Aktualni grafovi i podaci mogu se lako ispisati ili izvesti u popularne formate poput: Excel, JSON, CSV, PDF, Word. Ovo je kratki opis Alata za planiranje koji izuzetno olakšava, ovaj vrlo kompleksan poslovni proces.

  Proizvodi i usluge

  Proizvode i/li usluge u Pozitron se dodaju i uređuju iz potrebe praćenja prodaje, odnosno njihovog pojavljivanja na ponudama i računima ili u drugim modulima poput praćenja poslova, radnih naloga, trenutnog statusa poslovanja. U proizvodima i uslugama moguće je definirati kojoj grupi, kategoriji ili nekom drugom parametru pripadaju, te ovisno o tom parametru na jednom proizvodu definirati jednu ili više cijena. Za sve cijene moguće je postaviti različite valute s pretvorbom u zadanu valutu po srednjem tečaju, mjerne jedinice, različite poreze. Također ovdje se uređuju i opisi proizvoda koji se kasnije automatikom pojavljuju na ponudama kao predložak teksta koji se dalje može uređivati na samoj ponudi ovisno o potrebama. Za istu svrhu Pozitron ovdje omogućava dodavanje jedne ili više fotografija koje se zadano mogu dalje uređivati s tekstom na ponudama. Proizvode je moguće planirati ili targetirati njihovu prodaju u Alatu za planiranje, te dalje pratiti njihovo plasiranje na tržište i realizaciju. Proizvodi i/li usluge se iz prihvaćenih ponuda ili samostalno mogu dalje pratiti u izvedbi poslovnih procesa poput radnih naloga i poslova. U ovom modulu također je moguće definirati: popuste, vrste plaćanja, dodatne uvjete i napomene.

  Ponude

  Tražilica Pozitrona omogućava da u tren ispred sebe stavite npr. predane, prihvaćene, ponude bez odgovora, ponude koje je izradio odjel, prodavač, ponude od jednog ili više klijenata, u vremenskom razdoblju i u svim ovim kombinacijama dobijete popis i automatski izračunate pojedinačne i ukupne iznose u zadanoj valuti. Na trenutnom statusu poslovanja (TSP) Pozitron omogućava moćan izvještajni alat također vezan za ponude. Izrada ponude moguće je započeti gotovo svugdje u Pozitronu, na bilo kojoj aktivnosti gdje se ponuda automatski povezuje i dalje prati statusno. Ponudu je moguće izraditi sa stavkama (proizvodima i uslugama) ili jednostavnu gdje se upisuje samo iznos. U svega nekoliko klikova ponuda može biti izrađena, ispisana, ili poslana na mail klijenta s automatskim postavljenim privitkom u PDF-u, predloškom teksta odgovora direktno iz Pozitrona, gdje je tu dalje vidljiva sva komunikacija između prodavača i klijenta i/li prodavača i drugih djelatnika interno. Moguće je kreirati novu kao iz kopije postojeće. Prihvaćenu ponudu moguće je generirati u radne naloge, gdje se stavke ponude dalje prate ako je po njima potrebno izvršiti daljnje poslove. Pozitron automatski može generirati podsjetnike prodavačima za ponude koje su bez odgovora u određenom roku. Za svaku ponudu moguće je povezano postaviti jedan ili više zadatak i podsjetnika. Sustav ponuda izgledom također je moguće prilagoditi prema vašem korporativnom dizajnu do najsitnijih detalja.

  Praćenje prodaje

  Pregledno i u svakom trenutku ažurno stanje prodaje odličan je pokazatelj u kojem pravcu idemo u odnosu na plan. Svaki plan može se konkretno targetirati na prodavača od kojeg se očekuje određena realizacija. Svaki prodavač ima mogućnost praćenja svoje osobne prodaje, targeta i realizacije u realnom vremenu sa svim podacima koje je generirao Alat za planiranje. Prodavač ima mogućnost klasičnog CRM-a, gdje pri kontaktima s klijentima ispred sebe može imati kompletan dosadašnji odnos s klijentom na razini tvrtke, odjela ili svoj osobni ovisno o ovlastima koje su mu dodijeljene od nadređenog. Svakom klijentu u Pozitronu može se dodijeliti prodajni predstavnik koji se tijekom razdoblja može mijenjati bez utjecaja na ukupni plan i odnos koji tvrtka već ima s klijentom. Jedan prodajni predstavnik tako će lako zamijeniti kolegu prema potrebi, jer su sve relacije već postavljene. Pozitron kao CRM odnosno XRM alat sustavno i cjelovito prodajne procese, a u kombinaciji s ostalim modulima daleko više nego što to pretpostavlja bilo koji klasičan CRM.