• Upravljanje upitima

  Image

  Pozitron je odličan alat za "Call center", vašu korisničku podršku ili jednostavno djelatnika koji preuzima, delegira i statusno prati dolazne upite, tickete, sastanke itd.


  Kvalitetna interakcija s klijentima/korisnicima podrazumijeva bilježenje, obradu te rješenje svakog pojedinog korisničkog zahtjeva. Pozitron je izvrstan alat za agregiranje velike količine korisničkih informacija na jednom mjestu, pretraživanje, selektiranje, što sve omogućuje ispravan tretman svakog zahtjeva. Upravljanje upitima evidentira sve pozive, e-mailove, aktivnosti i zahtjeve korisnika. Osnovna karakteristika je uska integracija s glavnim vidom elektronske komunikacije kroz e-mail poruku gdje je omogućena slijedivost svakog pojedinog slučaja, kroz cjelokupni proces vezan za pojedini korisnički zahtjev.


  Upiti

  Poput ticketa i upiti imaju iste funkcionalnosti kvalitetne interakcije s klijentom. Upiti se obično koriste za odgovor klijentu u smijeru ponude, ugovora ili kao odgovor na promotivne akcije. Dobro je da je i u ovoj fazi zabilježena interakcija s klijentom jer dodavanjem oznaka, kasnije je lakše targetirati prodaju i/li marketinške kampanje prema zabilježenom iskustvu s klijentom i njegovim potrebama.

  Incidenti / Ticketi

  Sve dolazne prijave, incidente / tickete, lako je pratiti statusno, bez straha da će vaš klijent i njegov status ostati zaboravljeni. Sva komunikacija između klijenta i vas, vas i klijenta bilježi se od prvog trenutka strukturno i kronološki kroz modul kontaktiranja. Primljeni mail, telefonski poziv, faks, osobni razgovor ili sastanak bilježe se i spajaju s odgovarajućim predmetom. Korisnika je moguće izuzetno brzo pronaći u bazi ručno ili automatski, prema dolaznom broju telefona, e-mail adresi, korisničkom imenu i sl. Komunikaciju je jednostavno proslijediti dalje, npr. na drugog djelatnika, odjel ili vanjsku uslugu bez da klijent treba na svako prosljeđivanje ponovo objašnjavati svoje razloge kontaktiranja. Kvalitetu interakcije s klijentima još dodatno olakšava direktna integracija telefonije i mail servera kroz Pozitron.

  Kontakti

  Upravljanje odnosima s klijentom, polazište je svakog poslovnog koncepta. Ovaj odnos zrcali vas kao tvrtku, pokazuje gdje ste trenutno i u kojem smjeru idete. Pozitron omogućava da u svakom trenutku pratite odnos vaših djelatnika prema klijentu, odnos klijenta prema vama i odnos djelatnika međusobno. U takvom odnosu uz klijenta se automatski povezuje i u svakom trenutku pred vas stavlja kompletna komunikacija: bilješke, telefonski pozivi, mail i faks poruke, sve datoteke vezane uz klijenta ili predmet, zadaci i podsjetnici uz kalendar i planer, upiti, ticketi, ponude, projekti, kampanje, radni nalozi s praćenjem izvršenosti poslova, računi, ugovori itd. Pozitron tražilica omogućava izuzetno brzo pronalaženje bilo kojeg podatka o klijentima u bazi, testitrano na 500.000.000 podataka za manje od jedne sekunde.

  Integracije

  Pozitron se uspješno integrira s vašim postojećim bazama podataka, mail poslužiteljima i PBX telefonskim centralama. Pružamo mogućnost da vaše postojeće korisnike/klijente koji su se registrirali preko vaših internetskih stranica, povezujete sa svim aktivnostima Pozitrona s mogućnošću dvosmjerne komunikacije između Pozitrona i vašeg web portala. Mail integriramo zajedno odabirući za vas najbolji način: spajanjem na vaše postojeće email adrese preko IMAP protokola, prosljeđivanjem kopije maila na Pozitron i/ili postavljanjem vašeg osobnog Pozitron IMAP mail servera, gdje praktično nema ograničenja o broju primljenih i poslanih mail poruka, a poruke se automatski direktno spajaju na otvorene tickete, upite, zadatke itd. Mail sustav u Pozitronu omogućava da više djelatnika istovremeno koristi jednu ili više zajedničkih mail adresa, bez straha da će istom korisniku biti odgovoreno na isti mail više puta od strane različitih djelatnika. Interakcija s korisnikom putem maila preporučeno se izvodi direktno u Pozitronu kroz internetski preglednik, a sva komunikacija ostaje zabilježena kao da ste korisniku odgovorili klasično iz mail klijent programa. Također su omogućeni HTML potpisi i predefinirani predlošci odgovora, koje možete sami imenovati, dodavati i uređivati.