• Upravljanje projektima

  Image

  Organizira praćenje projekata po statusima, kalendarski, vremenskoj crti, statistički, financijski, prema ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za izvođenje.


  Ažurno i jednoznačno definiranje rokova i dodijeljenih zadataka svakako predstavlja osnovu uspješnog projektnog upravljanja. Pozitron svakako daje odgovor i na taj izuzetno bitan segment poslovanja. Pored već navedene značajke arhiviranja sveukupne komunikacije na jednom mjestu, tome možemo pridodati i arhiviranje svih povezanih datoteka i dokumenta na jednom mjestu. Dodatnu vrijednost predstavlja mogućnost udaljenog pristupa s bilo kojeg uređaja (računalo, pametni telefon ili tablet). Slijedeće su osnovne funkcionalnosti kojima je podržano učinkovito ispravljanje i rad na projektima:


  Alat za planiranje

  Bez plana i uvida u aktualnu financijsko-poslovnu situaciju tvrtke gotovo je nemoguće uspješno voditi poslovanje. Planiranje ili kako se često može čuti "budžetiranje" je važan ali i kompleksan proces, koji stoga u Pozitronu zauzima bitno mjesto i tako olakšava sam proces planiranja, što u konačnici vodi do jasnog vidljivog cilja i financijskih pokazatelja u realnom vremenu. Planirati se može na razini jedne ili više tvrtki, grupa, poslovnica i odjela, na razini osobe, proizvoda ili usluge, a svi oni mogu imati jedan ili više planova na kojima se prati jedan cilj, uspjeh. Strukturu plana ili planova možete izraditi sami prema vlastitim potrebama. Plan se zatim može popuniti s podacima proizvoljno godina u natrag, isto tako godina u naprijed. Pri planiranju vidljiva je aktualna realizacija, targeti i odstupanja ali imate mogućnost odabira i referentnih planova, realizacija, targeta i odstupanja iz prošlosti, što olakšava predviđanje. Jednom upisane iznose plana jednostavno je dalje raspoređivati s klizačima ili upisivanjem iznosa na podređene ili nadređene elemente, ukupno mjesečno ili godišnje, na način da se ukupni iznos plana zadržava ili na način da se polja plana prema potrebi otključavaju gdje se ukupni iznos mijenja. Proces računanja po mjesecima, odnosno na nadređene ili podređene elemente plana vrši se na dva automatska načina: recipročno, gdje se iznos jednako dijeli prema broju elemenata ili u omjerima gdje se iznosi povećavaju ili smanjuju u odnosu na već postojeće iznose. Na planu je moguće targetirati prodaju prodaju (prodavača prema klijentima, proizvodima, uslugama ili nešto drugo), gdje su odmah vidljive usporedbe targeta u odnosu na plan i realizaciju. Aktualni grafovi i podaci mogu se lako ispisati ili izvesti u popularne formate poput: Excel, JSON, CSV, PDF, Word. Ovo je kratki opis Alata za planiranje koji izuzetno olakšava, ovaj vrlo kompleksan poslovni proces.

  Dokumenti / Datoteke

  Poput usluga za smještaj i dijeljenje datoteka iCluud drive, OneDrive, Google disk, Dropbox itd, Pozitron u sebi ima integriran vlastiti datotečni modul My Box. Sada vam dajemo mogućnost posjedovanja vlastitog "Dropboxa" My Box-a i mogućnost integracije sa svim spomenutim servisima. My Box vam pruža na prvom mjestu odličnu organiziranost datoteka gdje sustav automatski ili na vaš zahtjev izrađuje mape na serveru vezane uz klijenta, projekt, zadatak, upit, ponudu i sve ostale module Pozitrona uz koje je dobro voditi integriranost datoteka kojima je moguć pristup, kreiranje i uređivanje direktno kroz browser, mobilni uređaj ili računalo, preko interneta WebDAV protokol, VPN-a ili lokalne mreže. Količinu prostora koju koriste datoteke lako je proširiti ubacivanjem dodatnih diskova što smanjuje financijske troškove na gotovo nebitnu stavku ako uspoređujemo sa gore navedenim javnim servisima. Svi podaci se nalaze na vašim diskovima, što dodatno jamči privatnost poslovnih podataka. Za sve mape i datoteke moguće je postaviti pravila pristupa, odnosno dijeljenja. Sve datoteke spremaju se u vremensku mašinu pa je na primjer moguće pristupiti istom dokumentu u različitim periodima njegovog nastajanja. S obzirom na dodijeljene ovlasti, datotekama je moguće pristupiti s bilo koje lokacije i uređaja. Vaše datoteke su na ovaj način sustavno organizirane i uvijek s vama bez obzira na lokaciju ili uređaj.

  Radni nalozi

  Iz stavki prihvaćene ponude i/li kreiranjem novog naloga lako je postaviti stavke, dodijeliti odgovornu osobu i sudionike, datum početka i rok završetka, na razini naloga i/li svake njegove stavke. Svaki nalog se prati statusno, a iz svake njegove stavke moguće je kreirati poslove koji se dodatno prate i čiji statusi utječu na statuse radnog naloga. I naravno, na sve to još je moguće kreirati osobne ili grupne zadatke i/li podsjetnike što praćenje projektnih, unutarnjih i/li pojedinih procesa čini preglednim i jasnim, gdje se točno vidi do kud smo došli, što je ostalo otvoreno, što je izvršeno, što je u aktualno itd. Ovaj modul nije klasični pisani radni nalog kojeg obično netko potpiše, on je interaktivan, što znači da se u realnom vremenu mogu pratiti svi procesi, npr. na terenu, poslovnicama, vanjska suradnja i sl.

  Poslovi

  Poslovi se automatski i/li ručno kreiraju iz stavki radnog naloga i/li ih se dodaje pojedinačno. Moguće ih je vezati uz bilo koju Pozitron aktivnost koju vodite, poput mapa, upita / ticketa, ponuda, radnih naloga, projekata i sl. Ako jedan poslovni proces ima više radnji koje treba izvesti jedna ili više strana, tada se tom procesu pridružuje više poslova koji treba izvršiti. Nadređenu stavku, npr. radnog naloga je moguće zatvoriti samo ako su svi poslovi izvršeni, odnosno njihova aktivnost zatvorena, dok se kompletan radni nalog neće moći zatvoriti dok sve stavke radnih naloga i svi poslovi koje ovdje spominjemo ne zatvore. Na poslovima su detaljno opisane radnje koje je potrebno izvršiti, omogućena je interna i vanjska komunikacija, koja ostaje zapisana i lako se prati slijed događanja. Ovdje se na progresnoj traci vizualno prati do kud je posao došao od 0 - 100%. Ovdje se vidi planirani početak i završetak i/li planirano vrijeme i stvarni početak i završetak posla te pozitivno ili negativno odstupanje. Iz stvarnog i planiranog stanja lako ćemo dobiti našu učinkovitost prema klijentima i pratiti izvršavanje na terenu, dodatno važno ako su u poslove uključeni vanjski suradnici, koje je na ovaj način lako integrirati u vaše poslovne procese.